Industritekniska programmet

Sök utbildningen här

 

Välkommen till vår utbildning som ger dig förutsättningarna för arbete inom en nytänkande och nyskapande bransch! Både industri- och teknikföretag har idag svårt att hitta tjejer och killar med relevant utbildning. Så vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden så är industritekniska programmet ett smart val!

Den här utbildningen välkomnar dig som ser dig själv inom teknik och industribranschen och som

  • vill se en god löneutveckling
  • vill utveckla din förmåga att se möjligheter
  • tycker om att skapa saker
  • tycker det känns spännande att arbeta praktiskt med digital teknik

 

Under första året hos oss får du pröva på både kurser inom driftsäkerhet och underhåll, svetsteknik samt produkt och maskinteknik. Till år två väljer du din inriktning och praktiserar och utvecklar dina kunskaper på din lärlingsplats. Utbildningen innehåller kreativa och problemlösande arbetsformer och du som elev uppmuntras att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Du ges därför möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Du kommer också att få kunskaper om interaktiva och digitala medier för att till exempel kunna presentera tekniskt innehåll och framställa modeller. Vi kommer att uppmuntra dig till att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar.

 

APL/Praktik

Våra inriktningar är lärlingsutbildningar, vilket betyder att du under första terminen bygger upp dina praktiska och teoretiska kunskaper tillsammans med lärare och klasskamrater på skolan. När lärarna ser att du är redo för en att utvecklas vidare på ett företag erbjuds du en lärlingsplats i närområdet. Du som elev har möjlighet att påverka valet av lärlingsplats.

I samarbete med handledare på din lärlingsplats och med lärlingssamordnare på skolan organiseras din lärlingsutbildning vilket gör att du får en individuell anpassad utbildning. Lärare från skolan kommer under vissa perioder även finnas till hands på din lärlingsplats och utföra utbildningsmoment ”i verkligheten”.

Under första och andra året är du tre dagar på skolan och två dagar på företag. Under tredje året är du tre till fem dagar på din lärlingsplats, beroende på dina valbara kurser.

 

Ditt framtida yrke: CNC-operatör, produktionstekniker, processoperatör, svetsare, underhållsmekaniker, automationstekniker, industrirörmontör

 

Inriktningar:

Driftsäkerhet och underhåll – lärling

Tycker du det verkar kul att lära dig arbeta med maskiners uppbyggnad, hur de styrs och underhålls. Då kommer din inriktning bli Driftsäkerhet och underhåll. Med den här inriktningen får du en bred verkstadsutbildning med fokus på kunnande i underhåll/reparationer av anläggningar i industrier. Du tränar dig i att läsa tekniska manualer och ritningar.

Den här inriktningen lär dig också hur man tillverkar produkter miljömedvetet och med rätt kvalitet!

 

Svetsteknik -lärling

Är du kreativ och tycker att det verkar kul att svetsa? Då kan inriktningen svetsteknik på Industritekniska programmet vara något för dig. Inriktningen ger dig kunskaper om och handlag med olika svetstekniker och tillhörande arbetsmoment.  Du får lära dig att svetsa kälfog och stumfog samt rörsvetsning i olika metoder.

Du kommer få lära dig att använda olika datorstyrda skär- och gasmaskiner men även andra plåtbearbetningsmetoder.
Här ingår även datorprogrammen CAD och CAM för stansmaskin, skärmaskin och svetsrobot.

 

Produkt och maskinteknik – lärling

Gillar du digitala maskiner och vill arbeta praktiskt med dem? Då kan inriktningen produkt och maskinteknik på Industritekniska programmet vara något för dig.

Inriktningen ska ge dig kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Du får lära dig att använda både manuella handmaskiner, som svarv- och fräsmaskiner, men också större produktionsmaskiner, som CNC-maskiner och robotar. På utbildningen lär du dig bland annat CAD/CAM-teknik där datorbaserade ritningar överförs till datorstyrd produktion.

Kunskaperna på inriktningen kan också leda till arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

 

Plugga vidare

Vill du efter studenten fortsätta till universitet/högskola?
Då kan du välja kurser för att få grundläggande behörighet.

 

Är du intresserad av att besöka Uppvidinge gymnasieskola
eller vill du veta mer om våra lärlingsprogram?

Kontakta gärna oss!

Studie- och yrkesvägledare:
Anette Vallentin
anette.vallentin@uppvidinge.se
0474-47201

Studie- och yrkesvägledare:
Jessica Alvefall
jessica.alvefall@uppvidinge.se
0474-47202