Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred förberedelse för studier på universitetet och högskola.

Vad lär jag mig?

Utbildningen förberder dig för vidareutbildningen, främst inom naturvetenskap, teknik och matematik men också väldigt många andra eftergymnasiala utbildningar.
Du kommer att arbeta i en varierad undervisningmiljö där teori och praktik möts i t.ex. experiment och exkursioner under dina treå år på naturvetenskapliga programmet.

Våra inriktningar:

På naturvetenskapsprogrammet kan du välja mellan inriktningarna

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper i biologi, fysik, kemi och matematik. Teori varvas med experiment, laborationer och fältstudier.

På inriktningen Naturvetenskap och samhälle kommer du istället att fördjupa dig inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Du kommer också att lära dig mycket om hållbar utveckling och naturvetenskapens roll i samhället. om du tror på dig, tror vi också på dig. välj oss i uppvidinge. en skola nära dig.

Vad händer sedan?

Som naturvetare har du många möjligheter för vidare studier inom olika områden. De allra flesta som läser naturvetenskapsprogrammet väljer att studera vidare på högskola eller universitet. Vanliga karriärval för naturvetare är läkare, sjuksköterska, psykolog, civilingenjör, miljöanalytiker, biolog, lärare, veterinär och arkitekt. I stort sett hela arbetsmarknaden står öppen för dig som har studerat naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet, eftersom du får grundbehörighet till de flesta högre utbildningar.