Vård-och Omsorgsprogrammet

Sök utbildningen här

 

Din studietid tillsammans med oss genomsyras av en helhetssyn på människan, mellanmänskliga relationer och empati! Våra lärare ger dig en kvalitetssäkrad och certifierad utbildning som hela tiden utformas i samverkan mellan arbetsliv och skola. Efter avklarad utbildning ger Uppvidinge Gymnasieskola tillsammans med Vård- och omsorgscollege dig ett diplom; vilket är en klar merit för dig när du söker jobb!

 

Undervisningen är varierad och varvas med teoretiska och praktiska övningar med flera lärare och andra elever på programmet. Du får på så sätt möjlighet att utbyta erfarenheter och bygga ett större kontaktnät på skolan under din studietid hos oss.

 

Ser du fram mot att få:

  • arbeta med praktiska övningar och delta i intressanta diskussioner?
  • arbeta utifrån olika CASE där du tränas på att följa hela vårdförloppet från orsak-symtom-sjukdom-behandling-vård- och omsorg?
  • åka på spännande studiebesök?
  • arbeta med människor?
  • utföra ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete?
  • insyn i hur kropp och själ fungerar?
  • professionella kunskaper inom vård och omsorg?

Då är du en given elev hos oss!

 

APL/Praktik

Lärarna är lyhörda och lägger stor vikt vid att dina önskemål och färdigheter matchar praktikplatsens krav. Detta har lett till att elever i stor utsträckning fått goda kontakter med arbetslivet och därigenom erbjudits anställningar; detta både efter studenten men faktiskt även under pågående utbildning.

Studerar du Vård- och omsorgsprogrammet med oss på Uppvidinge gymnasieskola har du 20 veckors APL/praktik:

5 veckor på vårterminen i åk 1
5 veckor på vårterminen i åk 2
5 veckor på höstterminen i åk 3
5 veckor på vårterminen i åk 3

För att ge dig den bästa utbildningen har vi nära samarbeten med arbetsplatser: Inom den kommunala verksamheten har vi APL-platser i; Äldreomsorgen, LSS och Psykiatrin. Inom den regionala regin har vi APL-platser; på Centrallasarettet i Växjö, Sankt Sigfrids Psykiatriska Sjukhus i Växjö och på olika vårdcentraler.

 

Ditt framtida yrke: 

Inom hälso- och sjukvård kan du arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård.

Inom socialtjänst kan du arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

 

Inriktningar/Yrkesutgångar

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, däremot ger den dig möjligheten att specialisera dig inom ramen för programfördjupningen. Höstterminen 2018 erbjuder vi följande två yrkesutgångar:

Hälso- och sjukvård, 300p

Äldreomsorg, 300p

 

Arbetsmarknaden/Vidare studier

Arbetsmarknaden är god Det finns påbyggnadsutbildningar som gör att du kan arbeta som exempelvis fotterapeut, tandsköterska eller friskvårdskonsulent.

 

Plugga vidare

Efter avslutade studier hos oss kan du antingen gå direkt ut i arbetslivet eller specialisera dina kunskaper i yrket på en yrkeshögskola, eller studera vidare på högskola/universitet. Hos oss kan planera din utbildning så du får behörighet till att söka till utbildningar så som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, tandhygienist eller polis. Du väljer själv din framtid!

 

Är du intresserad av att besöka Uppvidinge gymnasieskola
eller vill du veta mer om våra lärlingsprogram?

Kontakta gärna oss!

Studie- och yrkesvägledare:
Anette Vallentin
anette.vallentin@uppvidinge.se
0474-47201

Studie- och yrkesvägledare:
Jessica Alvefall
jessica.alvefall@uppvidinge.se
0474-47202