Vuxenutbildning

SFI- Svenska för invandrare

Invandrare över 16 år, som har svenskt personnummer och är folkbokförda i kommunen, har rätt att söka till SFI undervisning i Uppvidinge.

SFI syftar till att ge dig som vuxen invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Du utvecklar förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Grundläggande Vuxenutbildning

Den grundläggande utbildningen motsvarar hela grundskolan till och med årskurs 9. Studietiden är mellan 1 till 4 terminer. Efter avslutad utbildning får du allmänkompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier på gymnasial nivå.

Dina förkunskaper och behov styr vilken nivå du ska börja på. Kurserna kan kombineras med kurser på gymnasial nivå. För slutbetyg från den grundläggande nivån krävs betyg i svenska, matematik, engelska och samhällskunskap.

Gymnasial vuxenutbildning

GYVUX, som det kallas, ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet. Du kan läsa och kombinera kurser efter behov och intresse. Du kan följa lektioner eller studera helt eller delvis på distans efter en individuell studieplan. Utbildningen är till för dig som vill skaffa dig en gymnasieutbildning eller behöver komplettera dina betyg.

De flesta kurser läses i samlad utbildning med lektioner i skolan men vissa kurser erbjuder vi även på flexibelt vis. Det innebär en kombination mellan distansstudier och kursträffar på gymnasieskolan.

Vissa kurser har endast vuxna deltagare, men för att bredda utbudet och ge större valmöjlighet sker samläsning med ungdomsgymnasiet i en del kurser.

Har du frågor om vuxenutbildning?

Maila studie- och yrkesvägledare Jessica Alvefall
jessica.alvefall@uppvidinge.se