Elevhälsan

Elevhälsoteam allmän beskrivning

Som elev på Uppvidinge gymnasieskola är du trygg om du behöver stöd med dina studier och i största möjliga mån om du behöver hjälp med andra problem.

Stödet på skolan gäller såväl dina studieresultat som din psykiska och fysiska hälsa, vilka enligt vårt sätt att se går hand i hand. Om vi ser att det uppstår svårigheter som inte vår egen personal kan hjälpa till med så sätts individanpassade extra resurser in och det är då skolans elevhälsoteam kopplas in. Vi är här för din skull!

Mentorn – en länk mellan skolan, eleven och hemmet!

Varje elev har en egen mentor med uppgift att vara din närmaste kontakt i skolan. Det är till mentorn du primärt vänder dig med frågor och funderingar. Känner du att behovet av mer samtalskontakt finns kan mentorn slussa vidare dig till kurator eller skolans EHT. Mentorn har också till uppgift att följa din utveckling och att vara din vårdnadshavares kontaktperson i skolan. Förutom regelbundna utvecklingssamtal kan mentorn även nås via e-post och telefonkontakt.

Elevhälsan – en trygghet för alla!

Vi är väl medvetna om att det finns en stark koppling mellan hälsa och lärande och därför är elevhälsan på skolan en stabil grupp som finns till hands såväl för dig som elev, men även för dina lärare. Skolans elevhälsoteam består av kurator, rektor, speciallärare, skolsköterska och vid behov skolpsykolog samt skolläkare. Tillsammans har vi en bred kompetens och ett fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete och EHT en nyckelroll i det pedagogiska och psykosociala arbetet. Stor tillgänglighet och goda relationer spelar stor roll för ett framgångsrikt elevhälsoarbete. De finns alltid någon representant från skolans EHT-team på plats på skolan.  

 

Länkar

https://www.studi.se/

https://www.inlasningstjanst.se/

https://mind.se

 

Här kan du läsa skolans Likabehandlingsplan 2017-2018.